Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който дава право на правителството да наложи забрана за автомобилния превоз на товари през страната от компании, регистрирани в т.нар. неприятелски страни, в чиито списък е и България. "Да предостави на правителството на Руската федерация правомощия да установи забрана за международен автомобилен превоз на стоки през територията на Руската федерация с камиони, принадлежащи на чуждестранни превозвачи, регистрирани в чужди държави, които са въвели ограничителни мерки по отношение на гражданите на Руската федерация и руски юридически лица в областта на международния автомобилен превоз на товари", се отбелязва в постановлението. В съответствие със своите разпоредби кабинетът трябва да определи:

продължителност на забраната

условия за превоз на стоки, при които забраната не се прилага.