Едно от най-новите проучвания показа, че дъждовната вода в почти всяка част на света съдържа опасни количества устойчиви химикали. Перфлуороалкиловите и полифлуороалкиловите вещества принадлежат към голяма група създадени от човека химикали, които не се срещат в природата. Те са известни като постоянни вещества, защото не могат да бъдат разградени в природата. Използват се в опаковки на храни, електронни устройства, козметика и съдове за хранене. Изследователи от университета в Стокхолм забелязаха, че тези вещества присъстват и в дъждовната вода, почти във всяка част на света. Антарктида не е изключение. Споменатите вещества имат значително отрицателно въздействие върху качеството на водата. Сред тях са перфлуорооктановите киселини (PFOA), за които се съобщава, че причиняват рак. Иън Казънс, който ръководи споменатото изследване, посочи, че дъждовната вода навсякъде по света не е безопасна за пиене, ако се вземат предвид стандартите на Съединените щати, които определят максималното й количество. Той посочи, че хората в повечето индустриализирани страни не пият дъждовна вода, но в много части на света има хора, които го правят, очаквайки, че водата не е опасна за здравето. Беше анализирано и колко опасни за здравето са изброените вещества. По този начин те се свързват с нарушения на плодовитостта, повишен риск от рак и затруднения в развитието на децата. От друга страна, някои смятат, че причинно-следствената връзка между тези химикали и лошото здраве не може да бъде доказана.