Замърсяването на околната среда и изменението на климата са реалност и международната общност вече признава необходимостта от предприемане на мерки за опазване на околната среда. Въглеродният диоксид (CO2), произведен от изкопаемите горива, затопля планетата и разрушава всички екосистеми. Температурата вече се е повишила с един градус по Целзий от 1880 г. насам, морското ниво вече се е повишило с 20 см през последните 120 години и сега екстремните природни явления - наводнения, суши, пожари, африкански прах - стават все по-чести и по-интензивни.

Промените в околната среда и климата

водят до увеличаване на много заболявания, като сърдечносъдови заболявания, диабет и рак, особено в уязвимите групи от населението, до пандемии, до икономическа нестабилност в световен мащаб, в увеличаване на миграционните потоци, както и в увеличаване на въоръжените конфликти. Изследване на Световната здравна организация показа, че лекото покачване на глобалните температури от 1970 г. до 2004 г. е причина за 140 000 смъртни случая повече годишно по света. За съжаление през 2010 г.

смъртните случаи се увеличиха

с 400 000 и се предвижда да се увеличат значително до 2030 г. Пандемията от COVID-19 постави началото на ерата на климатичната медицина и категорично показа, че изменението на климата може да промени медицинската практика всеки ден.