"За периода от 12 май до 1 октомври 2021 г. в прокуратурите в страната са постъпили общо 20 сигнала с податели служебно назначени министри и ръководените от тях министерства. Това става ясно от справка на държавното обвинение, оглавявано от Иван Гешев. Разследва се държавното дружество "Автомагистрали" след одитния доклад на Сметната палата. Ще бъдат разпитани над 800 свидетели.Постъпил е и сигнал за нарушения в дейността на търговското дружество "Напоителни системи", а след извършена финансова инспекция "Пристанищна инфраструктура" - София също е обект на проверка, предаде bTV. По голяма част от сигналите, изпратени за разследване на органите на МВР-ГДНП и СДВР, са дадени конкретни указания, които до момента не са изпълнени и материалите не са върнати на компетентните прокуратури, отбелязват от държавното обвинение.До момента по постъпилите сигнали в СГП са образувани следните досъдебни производства, става ясно от справката. Едното е по постъпил сигнал от Министерство на икономиката за неупражнен достатъчен контрол при ремонта и реконструкцията на 414 язовири. Разследването се води от Националната следствена служба. Другото досъдебно производство е по сигнал от служебния министър на здравеопазването, съдържащ твърдения за декларирани неверни данни при участие в конкурс за независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ "Александровска; Разследването се води от СРП. Три от сигналите са изпратени по компетентност на Европейската прокуратура, съобщават от държавното обвинение. Единият сигнал е от МОСВ по повод нарушения при изпълнение на дейности по Оперативна програма Околна среда" - 2014-2020 г. Европейската прокуратура е приела преписката по компетентност. До Европейската прокуратура по компетентност е изпратен и сигнал от зам.-министър на икономиката относно престъпления на фирма-бенефициент по проект по отношение получени средства от фондове, принадлежащи на ЕС, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. Третият сигнал, постъпил от Изпълнителна агенция "Одит на средства на ЕС" при Министерство на финансите е относно съмнение за конфликт на интереси по проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Същият вече е разгледан от Европейската прокуратура, получен е отказ за образуване на наказателно производство По останалите сигнали са възложени проверки и са образувани преписки. Сред тях са: сигнал за разходване на европейски средства при сключване на договори с доставчици на медицинска апаратура с районен център за трансфузионна хематология - Плевен; сигнал за нарушения в дейността на търговско дружество "Напоителни системи" ЕАД; сигнал във връзка с доклад за извършена финансова инспекция от АДФИ на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" - София; сигнал за нарушения по 14 договора за поддръжка и ремонт на пътища от републиканската мрежа, сключени след процедура по ЗОП (инхаус); сигнал за отпускането, изразходването и отчитането на безвъзмездна хуманитарна помощ, предоставена на Хърватия; сигнал за незаконосъобразни действия, извършени от Съвета на директорите на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД и/или от служители на Агенцията по вписванията, както и от длъжностни лица от Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, във връзка с учредяването на дейността на дружеството; сигнал за констатирани пропуски в дейността на Южноцентралното държавно предприятие - Смолян. С отказ да бъдат образувани разследвания са приключили два сигнала. Единият е бил във връзка с приватизацията на "Видахим" АД, а другият - за спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност по отношение на всички обществени поръчки, договори, решения и разпореждания на БАБХ, свързани с дейности за обезвреждане на животински отпадъци за периода 1 януари 2017 г. - 14 август 2019 г. От прокуратурата отбелязват, че в справката не са включени сигнали с податели: граждани, народни представители от 45-ото и 46-ото Народно събрание, представители на други държавни институции, в които са отправени искания за извършването на проверки, отнасящи се до дейността на членове на Министерския съвет, държавни институции и отделни длъжностни лица, заемали постове в периода от м. май 2017 до м. октомври 2021 г., включително."