Новоразработено биомастило позволи на учени от университета в Бристол, Англия, да създадат тъкан с 3D принтер. Технологията открива възможности за принтиране на тъкани за хирургични импланти, като например сухожилия, кости за коленни заместители и заместители на тазобедрени стави. Биомастилото е материал, използван като „скеле", върху което учени могат да имплантират и да отгледат стволови клетки. Те се диференцират във всички видове клетки.

Учените създали новото биомастило, като използвали два полимера. Естествен полимер, извлечен от морска трева, служел за "скеле", докато синтетичен полимер, ползван често в медицинската практика, отключил промени в „скелето", свързани с преминаване от течно в твърдо състояние, когато температурата се повишила.

„Създаването на ново биомастило е голямо предизвикателство - заяви ръководителят на екипа Адам Периман от Института по клетъчна и молекулярна медицина към университета. - Нуждаехме се от материал, който е подходящ за принтиране, достатъчно здрав е, за да съхрани формата си, когато е поставен в хранителна среда, и не уврежда клетките. Целта бе постигната, но преди това трябваше да извършим много експерименти и да коригираме грешки."

Учените усъвършенствали 3D принтер, за да превърнат биомастилото му в „скеле". Докато се изпуска от принтера, течността се затопля и се превръща в гел, създавайки нужната за отглеждане на стволови клетки помощна система. Учените успешно принтирали стволови клетки и ги накарили да се превърнат в остеобласти и хондроцити - клетки, от които се оформят съответно костни тъкани и сухожилия.