Прилеп прелетя рекордно за Великобритания разстояние от 1254 км от Лондон до Западна Русия само за да бъде нападнат от котка. Натузиевият прилеп е с тегло 8 гр. Той голям колкото палец. През 2016 г. на женският екземпляр е поставен пръстен в парк близо до Хийтроу, Великобритания. Прилепът е открит от природолюбители в руското село Молгино на 30 юни, след като е нападнат от котка. Малко след това той умира. Полетът му е един от най-дългите, регистрирани във Великобритания и вероятно един от най-дългите за прилеп в света. Специалисти в руския приют за животни, където той попада, разбират за дългия полет на прилепа, когато виждат пръстена, на който е написано "Лондонска зоологическа градина". Рекордът на този прилеп отстъпва само на един друг пример за вида в Европа. През 2017 г. натузиев прилеп мигрира от Латвия до Испания, като прелита 2224 мили. Малко се знае за миграцията на натузиевите прилепи. Някои прелитат във Великобритания от Източна или Западна Европа за зимата.