Народното събрание прие с пълно единодушие на първо четене да се вдигне прагът за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2023 г.   Мотивът на вносителите от "Демократична България" бе, че по този начин ще се намали административната тежест, ще изсветли икономиката, ще повиши конкурентоспособността на микрофирмите, стартиращия бизнес и хората със свободни професии.

Преките загуби за бюджета ще бъдат между 85 млн. и 130 млн. лв., но косвеният икономически ефект ще надхвърли загубите за фиска, ще укрепи българската икономика и ще повиши събираемостта.

Бе оттеглено предложението прагът да се вдигне на 166 000 лв. през 2024 г. с мотива, че в този случай се налага разрешение от Европейската комисия.