780 лева ще е минималната работна заплата от 1-ви януари 2023 година. Служебното правителство прие постановлението за определяне размерът на най-ниското възнаграждение. Вицепремиерът Лазар Лазаров обяви, че нарастването на годишна база е 20 на сто и напълно покрива поскъпването на живота. От друга страна увеличението със 70 лева няма да повлияе на инфлацията у нас. "Ние твърдим, че с този размер на минималната работна заплата, няма да се генерира и няма да има съществено влияние върху инфлационните процеси, но пък има компенсираща фукция, така че минималната работна заплата да може да изпълнява своите две функции - икономическа, като основен измерител на най-ниското заплащане в една икономика, и социален - да осигурява възможности на получаващите я да покриват основните си жизнени потребности", коментира Лазар Лазаров.

Малко над 300 милиона лева ще е нетният ефект за бюджета за цяла година, сочат изчисленията. Въпреки че решението на Министерския съвет беше очаквано и вече обсъждано от Тристранния съвет, и днес забележки към размера на минималната работна заплата имаха и работодатели, и синдикати. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви: "Решението представлява 20% ръст на минималната работна заплата на годишна база, който ръст превишава както инфлацията за периода, така и ръста на средната работна заплата и е по-скоро значително увеличение на минималната работна заплата, което ще изправи някои икономически дейности пред сериозни затруднения там, където така увеличената минимална работна заплата ще се приближи плътно до средната. Затова ние не преставаме да предлагаме минималната работна заплата да бъде диференцирана по икономически дейности, даже и когато така административно се увеличава, а не по договорен механизъм между социалните партньори". От своя страна Любослав Костов от КНСБ коментира: "Министерски съвет прие 780 лева, което е повече от 710, но и доста по-малко от 850, колкото ние искахме. Този ръст някъде по средата не дава възможност да покрие загубената покупателна способност на хората на минимални доходи, тъй като искахме в началото да бъде компенсирана тази комулативната инфлация, която е над 17%, след което поискахме средногодишната като компромис. Но всъщност и едната, и другата не бяха компенсирани, тъй като този ръст в момента е не повече от 6-7 процента спрямо 710-те лева, което не отговаря по никакъв начин на нашите очаквания. В резултат на дискусиите се стигна до компромисът, който е по наши оценки, изключително нисък и не отговаря на реалностите и на икономическата конюнктура и в момента, пък и през 2023 г., когато ще бъде валидна тази минимална работна заплата".