Предишните четири години са най-топлите, откакто се води статистика, което е потвърждение за предизвиканото от парникови газове глобално затопляне, съобщиха от Световната организация на метеоролозите и НАСА. Средната температура на повърхността през 2018 г. е надхвърляла с около 1 градус Целзий преобладаващата в доиндустриалната епоха. Температурите се измерват систематично от 1850 г. Най-горещата година остава 2016. Тогава се е усещал силно ефектът от явлението Ел Ниньо. Следват 2015 г. и 2017 г. От последните 22 години 20 са били най-горещите, регистрирани дотогава. Прогнозите за 2019 г. също не са добри. Януари постави топлинни рекорди в Австралия, а над Северна Америка премина изключително студена вълна