Почти 400 000 смъртни случая в Европа през 2021 г. се дължат на замърсяването на въздуха и някои от тях са могли да бъдат избегнати, ако замърсителите са били намалени до нивата, препоръчвани от Световната здравна организация (СЗО), сочи разпространен днес доклад на Европейския съюз, цитиран от Ройтерс.

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) посочи, че в рамките на ЕС замърсяването, причинено от фини прахови частици (РМ2,5), което по-специално засяга хората със сърдечни заболявания, е довело до 253 000 смъртни случая през 2021 г. Замърсяването с азотен диоксид (NO2), най-вредно за хората с диабет, е довело до 52 000 смъртни случая, а кратковременното излагане на озон (О3) е довело до 22 000 смъртни случая.

Ако добавим и редица европейски държави извън ЕС, излиза, че на замърсения въздух се дължат близо 389 000 смъртни случая в Европа, посочва ЕАОС в разпространения си днес доклад за 2021 г.

"Концентрацията на замърсители във въздуха през 2021 г. остана много по-високи от нивата, препоръчани от СЗО в нейните указания за качеството на въздуха", се казва в доклада на ЕАОС.

"Намаляването на замърсяването на въздуха до тези нормативни стойности би предотвратило голям брой смъртни случаи в държавите членки на ЕС", се допълва в доклада.

Най-голям брой смъртни случаи от фини прахови частици през 2021 г. са регистрирани в Полша, Италия и Германия, докато в страни от Северна Европа, като Исландия, скандинавските държави и Естония техният брой е най-малък.

Според доклада смъртните случаи от замърсяване на въздуха с азотен диоксид и озон са най-много в Турция, Италия и Германия.