На Бъдни вечер в катедралния храм "Александър Невски" в София беше отслужена традиционната служба за празника, на която Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит произнесе приветствие: "Обичани в Господа братя и сестри! Пред нас отново и святата нощ на очакването, белязало цялата история на човечеството и вече две хилядолетия, намерило своето осъществяване в раждането на Богочовека, дошъл в света заради нас и нашето спасение. Спасителят ни донесе своя мир, помири ни с небесата и един с другиго в изпълнение на предвечната в Божия воля, за да се спасят всички човеци и да постигнат до познание на истината. Отново сме в радостта и чувстваме единството със селото творение, подготвяйки се, заедно със светите ангели и мъдреците от изтока, с витлеемските пастири и цялата безсловесна твар, да посрещнем Него - предвъзвестеният от вехтозаветните пророци Божествен младенец, повит и лежащ в ясли; Да възприемем с вяра тайнството на боговъплъщението и, заедно с праведния Симеон, да бъдем свидетели на спасението, що Бог е приготвил пред лицето на всички народи. И днес, и в апостолските времена, Бог всеки ден приобщава към църквата си човеци към спасение. Тайната на спасението своето вечно основание в богочовечеството, защото: „Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата, слава като на единороден от Отца“. Синът Божи стана син човешки, за да направи нас - чедата на човешкия род - чеда Божи, като ни обгърне със своята безгранична Божествена любов и изкупи греховете ни. И като чеда Божии да ни прави и наследници Божии, призвани да получават обещаното вечно наследство. Да бъдем достойни за това велико Божие благодеяние и прещедър дар на божествената любов; да подражаваме на Божието човеколюбие и Божията милост като се стараем да следваме примера на Спасителя, който идва след нас с божествено смирение; който не дойде да му служат, но да послужи с живота си и като богочовек ни посочи пътя на светлината, мира и любовта на себеотдаването, саможертвата и добротворчеството. Светът, в който живеем, е същият, както и в годините на земното служение на Спасителя - свят на страдания, болка, скръб, злини и неправда. От мига на Боговъплъщението е посято семето на спасението, който трябва да дава плод във всекиго от нас, в нашите думи и дела, в живота ни, според завещания от Христа Исуса личен и неизменен образец. Този свят ще познае, че сме чада Божии, които обичаме и следваме неговите повели, само виждайки нашата любов изразена не само на думи, но и на дела, удовлетворени в милост и човеколюбие, във взаимопомощ и саможертва към всеки човек, нуждаещ се от помощ, подкрепа и закрила, внимание и от искрена нелицемерна любов. Братя и сестри! Подражавайки на Господа, ще бъдем достойни да го посрещнем с радост в деня на неговото пресветло Рождество. Мирът и любовта на Богомладенеца Христа да бъдат с всички нас и светлината на Рождеството да огрява изобилно сърцата. Благословена да бъде традиционната празнична трапеза на Бъдни вечер. Честито Рождество Христово!"

По-късно в посланието си за Бъдни вечер патриархът каза: Възлюбени в Господа братя и сестри, в навечерието на Рождество Христово, в святата нощ на очакването на Божия син, идващ в света заради нас и нашето спасение, отново съпреживяваме дивното събитие, увенчало дългите очаквания на старозаветните праведници и превърнало човешката история в Богочовешка, в история на спасението, в история, която продължава и днес, в която участваме всички ние - живеещите с вяра в Христа Иисуса и с надежда за възкресение и живот в бъдещия век. Това очакване има своето най-дълбоко основание във факта на Боговъплъщението, защото Бог заради това стана човек, за да приобщи човека към божествения живот като го изтръгне от смъртта и тлението и го осинови в тайнството на спасението. Пътят до пълнотата на богочовечеството е дълъг и на никого от нас не е дадено да знае тайната на новото небе и новата земя, които очакваме според Божието обещание. Изповядваме истините на Божието откровение, защото знаем, че Господ е верен на своите обещания и го познаваме като човеколюбец и Бог на милостта и любовта. Тях той показа най-ясно, когато, по своя воля, в проява на божественото си величие, унизи себе си като прие образ на раб и се уподоби на човеците, за да можем ние, на свой ред, да се уподобим нему и да влезем в радостта му, наследявайки обещаното царство на мира и любовта. Това е нашето призвание! Това е, което Бог и днес очаква от всекиго от нас - да следваме пътя на богоуподобяването, за да сме достойни за името Христово, да търсим винаги царството на Бога и неговата правда. Нека събираме съкровищата си не на земята, а на небето, помнейки, че където е на човек съкровището, там ще бъде и сърцето му. Да не се изкушаваме от съблазните на света и да не позволяваме да разрушават вярата ни! Страданието, болката и мъката, които за съжаление и днес са навсякъде около нас, да не ни карат да се съмняваме в правотата на Божиите слова, а във всяко изпитание да виждаме възможност за подражаване Христа, в изява на онази любов към ближния, която сам Той ни показа и към която днес ни призовава. Бог дойде в нашия свят не заради здравите или благоденстващите, а заради болните и измъчените, за да изцери всяко страдание и да отрие всяка сълза! Нека му подражаваме! В тежкото изпитание на пандемията сме свидетели на толкова много мъка и болка, на преждевременно погубени човешки животи! Да бъдем мъдри и добри, да се молим за лекарите и за всички, които се борят за здравето и запазването на човешкия живот! Бог да ги укрепва! Братя и сестри, за всички, които следват призива на Спасителя за жертвена на любов към ближния, празникът на святото Христово Рождество ще бъде истинска радост и осъзнато тържество на вярата! Благословена да бъде традиционната празнична трапеза на Бъдни вечер, която ни събира с най-близките в очакване на Божия син. Мирът и благодатта на Богомладенеца Христос да бъдат с всички нас! Честит празник! Честито Рождество Христово!". На богослужението в катедралният храм присъства и премиерът Кирил Петков със съпругата си. След службата той се срещна с патриарх Неофит. Бъдни вечер един от най-светлите християнски празници, който се чества семейно от всички християни. Семейството се събира в очакване на раждането на Божия син - Исус Христос. Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, на огнището, но и на починалите предци - родственици, които също се смятат за част от семейството.