Народните представители одобриха и на второ четене промените в Закона за хората с увреждания, внесен от Деница Сачева и група народни представители.

Законопроектът беше внесен в отговор на проблемите, породени от забавянето на решенията на органите на медицинската експертиза и невъзможността засегнатите граждани да упражняват правата си не по тяхна вина.

Приемането на предложените промени премина без дебат в пленарна зала.

С предложения проект на изменение се осигурява възможност за решение на проблемите, като хората с увреждания имат достъп до полагащата им се месечна и целева финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с уврежданията за период до произнасянето на органите на медицинската експертиза.