Ново напрежение се породи около гласуването на българите в чужбина за парламентарните избори на 4 април. След като сезираха съда с жалба срещу малкия брой секции на фона на големия брой желаещи да упражнят правото си на вот във Великобритания и САЩ, сега наши сънародници от различни страни по света изразяват недоволство за състава на избирателните комисии. Оказва се, че в тях вместо българи от чужбина, участвали в организирането на изборите, ще бъдат хора, изпратени от партиите в София. „ЦИК работи, саботирайки процеса, защото назначи 3-членни състави на СИК в редица държави зад граница. На други места, където има предложения на местните общности за по-големи състави от 7 или 9, не ги уважи, а остави минималния брой“, разказа Стефан Манов, който от години се занимава с организацията на изборите в чужбина, а сега и член на Обществения съвет към ЦИК. Според него на места хората са готови да работят, а

 ЦИК отказва да облекчи процеса
 
 неизвестни за нея хора
 
 не заемат страна в изборния процес