Инфекции убиват 700 000 души в света всяка година заради антибиотична резистентност.  Грешната и прекомерна употреба на антибиотици ускорява процеса на тяхното обезсилване срещу причинителите на редица болести. При запазване на сегашната неблагоприятна тенденция докъм 2050 година устойчивостта на различни бактерии към антибиотици ще е по-честа причина за смърт, отколкото онкологичните заболявания. Това предупреди наскоро д-р Скендер Сила от Световната здравна организация. С течение на времето антибиотичната резистентност възниква естествено, обикновено чрез генетични промени. Въпреки това грешната и прекомерна употреба на антибиотични средства ускорява този процес. Днес антибиотиците се използват повече от необходимото и в редица случаи в грешна доза – и при хора, и при животни, често

без професионален надзор като самолечение
нямат достатъчен достъп
предприемане на спешни действия
В търсене на нови антибиотици
България - № 1 по прилагане на евтини лекарства