Голяма част от езерата в Национален парк "Рила" са под сериозната заплаха да се превърнат в блата. За това алармираха учени и служители от парковата дирекция на научна конференция. Ако не се ограничат вредните въздействия, след 10 години ще загубим Седемте рилски езера, както и двете езера под връх Мусала. "Един от най-сериозните проблеми, застрашаващи циркуса, в който са Седемте рилски езера, е големият туристически натиск и замърсяването", признава директорът на НП "Рила" Владимир Милушев и добавя като втора причина силната ерозия. Състоянието на туристическите пътеки не е добро и в момента усилията са насочени към тяхното възстановяване с естествени материали.  20 километра е дължината на обозначените за преминаване трасета, но с нерегламентираните пътеки стават над 60 километра. Учените са категорични, че трябва да се ограничи присъствието на туристи в най-застрашените зони. Според Милушев има начин поне да се забави развитието на негативните процеси.