Над 75% от хората у в България изпитват затруднения да покриват ежедневните си доходи, показват данни на НСИ, съобщава БНТ. Анкетирани са 5703 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3056 домакинства.

С известни затруднения са 38.4% от анкетираните, 26.1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.3% - като много трудно. Делът на хората, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Едва 4 процента от българите не изпитват никакви затруднения да покриват разходите си, като по този показател има увеличение с 0.8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година, отчитат от НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., за 67.8% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен.