Над 12 000 чужденци от държави извън Европейския съюз (ЕС) са получили различни по вид разрешения за работа у нас в периода 1 януари – 17 ноември 2023 г. Това сочат данните на Агенцията по заетостта (АЗ), предоставени на БТА.

Броят на чужденците от трети страни, на които е предоставен документ „Разрешение за работа“ през този период, е 1556. Най-много са те от Турция (1309), Киргизка република (75) и Русия (43). За граждани от Сърбия и Република Северна Македония (РСМ) са издадени съответно 23 и 21 разрешения. Строителството е основният сектор, в който тези работници са заети. София, Пловдив, Варна, Бургас и Елин Пелин са градовете с най-много издадени разрешения от този вид, показват данните на Агенцията.

На свободна практика у нас до 17 ноември са дошли седем души  - трима от Руската федерация, двама от Украйна, и по един от Сърбия и Япония. Те са намерили работа в сферата на „създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ както и в здравеопазването. Основно работят в София и Варна.

От началото на годината до 17 ноември 6837 души от държави извън ЕС са се регистрирали за сезонна заетост до 90 дни в България, информира още АЗ. Те са заети в хотелиерството и ресторантьорството, а също и в селското, горското и рибното стопанство. Работят предимно в курортните комплекси „Слънчев бряг“. „Златни пясъци“, Албена, Несебър , Банско и Разлог. Сред тях най-много са от Киргизка република (2033), от Турция (1364),  Молдова (1058). Има още и от Узбекистан и Казахстан.

На 3741 граждани от Турция е предоставена регистрация на краткосрочна заетост на командировани лица до 90 дни. Останалите държави с най-много разрешения от този вид са Китай (25), Косово (20), Сърбия (18) и Албания (11). Отново строителството е секторът, в който тези граждани са наети. Те са се позиционирали предимно в София, Пловдив, Варна, Бургас и Хасково.

Регистрираните за работа у нас чужденци с български произход са 156. Най-много са те от Молдова (54), Русия (49), Сърбия (28), Украйна (19) и РСМ (5). Те са наети предимно в търговията, преработващата промишленост, транспорта и складирането и основно в Пловдив, София, Варна, Бургас и Пазарджик, сочат данните на АЗ.

Дирекция "Миграция" отчита 2134 чужденци с право на продължително пребиваване и работа

За БТА от дирекция „Миграция“ към МВР информираха, че към настоящия момент 2134 граждани на трети страни са с предоставено право за продължително пребиваване и работа на основание на Закона за чужденците в Република България чрез „Синя карта на ЕС“. През периода 1 януари - 31 декември 2022 г. е предоставено това право за на 1039 граждани на трети страни. От 1 януари до 22 ноември т.г. такова право са получили 879 граждани на трети страни. 

От Агенцията по заетостта посочват, че предоставят на Дирекция "Миграция" писмено становище за достъп до пазара на труда в случаите на упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на "Единно разрешение за пребиваване и работа", за висококвалифицирана заетост на чужденец относно предоставяне на "Синя карта на ЕС", а също и за сезонна заетостта от 90 дни до 9 месеца. Сред случаите е и "вътрешнокорпоративен трансфер на ръководители/служители/стажанти".

От АЗ припомнят, че от 2011 г. България и Израел имат сключена спогодба за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави. От ведомството посочват, че българи могат да намерят временна работа в сектор строителство в Израел по професии арматуристи, фаянсаджии, кофражисти и специалисти по полагане на мазилки.

„Проведени са 6 кампании за набиране на кандидати, в резултат на които бяха одобрени и заминаха на работа в Израел 1165 работници“, коментират от Агенцията.

В периода 2013-2016 г. дейностите по Спогодбата са били в застой. След възобновяване на дейностите, е започнала нова процедура по набиране на кандидати и до началото на 2017 г. в Израел са заминали за работа 145 българи. Към настоящия момент няма активни оферти, информира АЗ.

България и Молдова имат сключена Спогодба за регулиране на трудовата миграция. Документът се прилага за работници за първоначален период до една година, с възможност за удължаване за общ срок до три години и за сезонни работници за максималния период съгласно законодателството на приемащата държава. От стартиране на дейностите по тази Спогодба са обявени 493 оферти български работодатели за 2676 работни места. Молдовските граждани, започнали работа у нас, са 282.

АЗ посочва, че в процес на съгласуване и одобрение са процедурите и документите по Спогодбата между България и Армения, която е била подписана през февруари 2018 г. Все още няма окончателно одобрение на изпратените от България на Грузия формуляри по приложение на Спогодбата с грузинската държава. Спогодбата е подписана през 2019 г., а на 30 ноември 2021 г.