Министерството на труда на САЩ съобщи в петък, че е открило 102 деца, някои от които на 13 години, да работят на опасни места през нощта, чистейки кланици в осем щата за една от най-големите компании за хигиенизиране на хранителни обекти в страната, Packers Sanitation Services Inc. (PSSI). Това, бе окачествено от министерството като "корпоративен провал". Packers Sanitation Services е платила глоба от 1,5 милиона долара за нарушенията. Размерът на глобата е продиктуван от Закона за справедливите трудови стандарти, който допуска наказание от $15 138 за всеки непълнолетен, който е бил нает в нарушение на закона, казаха от Министерството на труда. Според ведомството децата, които са работили през нощта, са използвали "разяждащи химикали за почистване на острите като бръснач триони". В компанията работят 17 000 работници, разпределени в 700 обекта из цялата страна.

Компанията подписа споразумение през декември с Министерството на труда и се задължи да спазва законите за детския труд, след като федералните следователи документираха 50 деца, работещи за нея в кланици. Компанията предприема "значителни стъпки, за да осигури бъдещо спазване на закона, включително наемането на външен специалист по съответствие" по силата на споразумението. В продължение на три години експерт по спазването ще провежда одити на детския труд, които ще се споделят с Министерството на труда Защитници и адвокати на децата казват, че някои от тези, които работели за PSSI, наскоро са прекосили южната граница на САЩ без придружител. Непридружените непълнолетни се поемат от граничния патрул и след това се предават на Службата за презаселване на бежанци към Министерството на здравеопазването и човешките услуги. След това децата се свързват с настойници, които обикновено имат връзка със семействата им. През януари трима служители на Department of Homeland Security (Отдел за вътрешна сигурност, DHS) казаха на NBC News, че федералните следователи проучват дали някое от децата е жертва на трафик на работна сила. Агенти на Homeland Security Investigations са интервюирали деца, които са работили по почистване на кланица в Гранд Айлънд, Небраска, казаха те. Няма индикации, че DHS разследва PSSI за трафик на хора. Според двама служители на DHS отделът всъщност разследва, за да изключи възможността външни трафиканти да са принуждавали деца да работят за PSSI и да са печелили от труда им.