Директорът на столичната болница "Св. Иван Рилски" - д-р Дечо Дечев, е подал молба за напускане. Това потвърди самият д-р Дечев, след информация за предстоящ протест на работещите в лечебното заведение. По думите му един от мотивите в молбата му за напускане е липсата на приемственост в системата, както и честа смяна на политиката. Д-р Дечев разкрива, че не му е оказван политически натиск да подаде такава молба.

Директорът на "Св. Иван Рилски" твърди, че е изпратил писмо до Министерството на здравеопазването (МЗ) още през ноември, в което посочва най-спешните за решаване въпроси, свързани с дейността и финансирането на болницата. В писмото си, адресирано до служебния министър Асен Меджидиев, д-р Дечев посочва 11 проблема, за решаването на които се налагат действия от страна на Министерството на здравеопазването.

По думите на директора на болницата все още няма решение на всички посочени от него проблеми.

Според д-р Дечев част от ръководството на МЗ вероятно е против станалото факт наскоро вливане на белодробната болница "Св. София" в болница "Св. Иван Рилски". "Вливането на "Св. София" стана на 23 септември 2022 г. Разрешението за новите дейности, които се извършват във вече новата болнична структура, е издадено на 12 декември 2022 г.", допълни д-р Дечев пред БТА.

Някои от поставените в писмото до МЗ въпроси са свързани именно с дейността на окрупнената болнична структура. Белодробната болница имаше милион и половина лева просрочени задължения и двойно повече, които не бяха в просрочие, каза още д-р Дечев. По думите му болница "Св. Иван Рилски" със собствени средства е изплатила тези задължения. Близо 30 на сто от персонала на белодробната болница е напуснал преди вливането, каза още д-р Дечев и допълни, че част от работещите вече са се завърнали и са получили заплати, определени по правилата на "Св. Иван Рилски". "В болницата вече работят 903 човека, като всички получиха по 1000 лв. коледни надбавки", добави д-р Дечев. По думите му средната годишна лекарска заплата в „Св. Иван Рилски“ е в диапазона 60 000 - 220 000 лв. Средната месечна заплата на медицинска сестра в болницата е в диапазона 2500 – 6000 лв. "Болницата приключи миналата година с печалба", каза още той.