Дали младите американци не са изгубили интерес към сексуалния акт? Процентното съотношение на американците, които през 2018 г. не са правили секс, е достигнало рекордни стойности, като това се отнася най-вече за 18-29-годишните, според ново проучване. Според данни на Центъра за изследване на общественото мнение към Чикагския университет, 23 процента от 18-29-годишните са заявили, че миналата година не са правили секс, докато това се е отнасяло за 8 процента от интервюираните в тази възрастова група през 2008 г. и за 14 процента през 1989 г. Миналата година не са правили секс 28 процента от младите мъже, т.е броят им е почти три пъти по-голям в сравнение с 2008 г. Жените в тази възрастова група са по-сексуално активни - едва 18 процента не са правили секс миналата година. За сравнение по-възрастните от тях жени са значително по-сексуално активни - само 7 процента от 30-39-годишните и 13 процента от 50-59-годишните заявяват, че не са правили секс миналата година.