Ацтеки и маи изградили империя, създадена два века преди Римската и просъществувала четири века след завладяването на Римската империя от варварите. Огромна, развита, богата, създала забележителни исторически паметници, останали неразгадани в голямата си част, потънали в дебрите на великата Природа, която ги съхранила под зеленото си покривало, след като поради много причини дошъл краят на империята. Днес Мексико е огромна държава със седмата в света икономика и амбиция в скоро време да се изкачи до третото място. Населението й е 130 милиона. Митът за раждането на Мексико разказва, че боговете създали хората, за да ги почитат и славят. Смисълът на техния живот бил да свържат подземното с небесното царство. Най-напред направили човека от кал. Бил много крехък. След това го издялали от дърво. Не се получило добре. При третия опит боговете дали на човека от собствената си кръв. Оттогава хората имат дълг към боговете да върнат кръвта.

Астрономи, математици, изкусни инженери
прогоненият бог на слънцето
Ацтеките основали Мексико сити
поради потъването на града