Запасите на Иран от обогатен до 60% уран, близък до този за оръжия, са нараснали значително над количеството, което по едно от определенията е достатъчно за ядрена бомба, ако се обогати допълнително, показва доклад на атомния наблюдател на ООН.

Обогатеният до 60 % уран на Иран под формата на уранов хексафлуорид се e увеличил с 12,5 кг до 55,6 кг от последния тримесечен доклад на Международната агенция за атомна енергия, публикуван на 30 май, се казва в доклад на МААЕ до държавите-членки, видян от Ройтерс.

В същото време, както и през предходните тримесечия, МААЕ публикува втори доклад, в който се казва, че Иран все още не е предоставил надеждни отговори за произхода на урановите частици, открити в три недекларирани обекта, които изглежда са предимно стари и които МААЕ разследва от години.

Въпросът за недекларираните частици е спорен момент в преговорите за съживяване на ядреното споразумение с Иран от 2015 г. Иран иска разследването да бъде прекратено, докато западните сили и МААЕ настояват, че това е отделен въпрос, за чието изясняване Иран е правно задължен да помогне като страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Разузнавателните агенции на САЩ и МААЕ смятат, че Иран е имал тайна, координирана програма за ядрени оръжия, която е спрял през 2003 г. Иран обаче настоява, че никога не е имал такава програма. Смята се, че повечето от обектите датират от около 2003 г. или по-рано.

"Агенцията не е в състояние да предостави гаранции, че ядрената програма на Иран е мирна", се казва във втория доклад, което означава, че без достоверни обяснения от страна на Иран за това какво се е случило с урана, който изглежда е бил наличен в трите обекта, агенцията не може да гарантира, че уранът не е бил използван за производство на оръжие.