Изграждането на космически асансьори е концепция, която би намалила значително цените на бъдещите мисии в галактиката ни. Създаването на подобно съоръжение е изключително сложна задача, която изисква отстраняването на редица технически и инженерни проблеми, за да стане реалност. Въпреки това учените смятат, че модерните технологии са напълно достатъчни за проектирането на асансьор, който е разположен на хиляди километри от Земята. Един от проблемите на сегашните полети до Космоса е, че ракетните двигатели работят, като изхвърлят маса в една посока, за да генерират тяга в противоположната посока. Тези процеси

изискват огромни количества гориво