Конституционният съд образува дело за избора на Станислав Тодоров за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съдът беше сезиран от депутати от групата на ГЕРБ-СДС. В искането те настояват за отмяна на решението на Народното събрание, защото процедурата за избор на председател на КЕВР е започнала при едни условия, а е завършила при други, а самият Тодоров не отговаря нито на заварените, нито на променените условия. Освен това, твърдят от опозицията, са били нарушени принципите за политическия плурализъм и равнопоставеност, защото са били лишени от възможността да номинират кандидати. От ГЕРБ-СДС виждат и нарушение на Директивата за общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.