Д-р Николай Узунов

Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) е социалнозначимо състояние при мъжете над 50-годишна възраст, което повлиява качеството на живот на мъжа и неговата партньорка и изисква ранна диагностика и адекватно лечение. Когато мъжът не изпитва удоволствие от уринирането, е време той да потърси своя уролог. Защото простатата - това е второто сърце на мъжа, но и неговата ахилесова пета.

Доброкачествената простатна хиперплазия като обобщено название на взаимосвързани етапи на единен болестен процес представлява хронично, постепенно прогресиращо състояние на доброкачествено увеличение на простатната жлеза, водещо до обструкция на долните пикочни пътища и намаляване на максималния уринен дебит.

Честотата на ДПХ се увеличава със застаряване на населението и представлява сериозен социален и икономически проблем за обществото. По статистики на редица автори състоянието се диагностицира при около 25% от мъжете на възраст над 40 години, 50% от мъжете между 50 и 60 години, до 80% - над 60 години, и над 90% - при мъжете над 80 години.

Състоянието се проявява с т.нар. симптоми от долните пикочни пътища,

като не е задължително всички от тях да са налице - нарушено усещане на пикочния мехур, често дневно уриниране, повишена честота на нощно уриниране, неудържими позиви, неволно изпускане, трудно начало на уринирането, слаба струя, продължително уриниране, чувство за недоизпразване на пикочния мехур. Като цяло леките симптоми често се неглижират от мъжете и нерядко консултациите с уролог закъсняват. Причините често са недобра информираност, безпокойство да не се окаже рак, срам или прикриване на симптоми като изпускане на урина или сексуални нарушения, притеснение от необходимото при диагностиката ректално туширане, притеснения от недостатъчно пари за лечение, недостиг на талони за консултации по НЗОК и пр. Само 5,6% от мъжете на възраст 40-70 г. се консултират с лекар по повод изброените симптоми. А всеки мъж след 50-те трябва поне веднъж годишно да посещава уролог независимо дали има, или няма оплаквания.

При липса на своевременна диагностика и лечение в хода на заболяването може да се стигне до усложнения като остра или хронична задръжка на урината, образуване на камъни в пикочния мехур, кървене до степен на профузно кървене с тампониране на пикочния мехур със съсиреци, което, макар и рядко, може да бъде животозастрашаващо, хронична инфекция на пикочните пътища, хронична бъбречна недостатъчност. Към момента няма категорични данни, че заболяването е предраково състояние, но това не означава, че не може ДПХ да протича синхронно с карцином на простатата. Има данни, че заболяването се асоциира по-често с тютюнопушене, затлъстяване, артериална хипертония, диабет, хронични уроинфекции, но единствените два фактора, за които е доказано, че имат значение за развитие на ДПХ, са възрастта и хормоналният статус.

За правилния избор на терапевтично поведение следва да бъдат взети под внимание следните показатели: възраст, тежест на симптомите, качество на живот и сексуална функция, придружаващи заболявания, риск от прогресия на заболяването, предпочитание на пациента и възможностите на съответното лечебно звено. Съвременното лечение може да бъде медикаментозно и оперативно. Фитотерапията е много популярен метод на лечение при мъже със слабо изразени симптоми на доброкачествена простатна хиперплазия. Тези медикаменти съдържат различни растителни екстракти и нерядко е трудно да се определи кой компонент определя биологичната активност.

Познати са над 30 моно- и комбинирани лекарствени форми. Много добре комбинирана формула за мъже с леки симптоми на долните пикочни пътища е палминтон форте, чиито съставки намаляват разрастването на простатата, имат противовъзпалителен ефект и с антиоксидантното си действие снижават канцерогенния риск.