В първия месец на 2023 година заявените от бизнеса работни места са с 2,3% повече в сравнение с януари 2022 г., показва статистиката. Най-голяма необходимост от нови кадри имат работодателите от преработващата промишленост, държавното управление, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, образованието и административните и спомагателните дейности, съобщава БНТ. Най-търсени на трудовия пазар през януари са служители, заети в сферата на персоналните услуги, машинни оператори, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия, продавачи, шофьори, преподаватели.

От януари Агенцията по заетостта изчислява равнището на безработица на база преброяването от 2021 година. Данните сочат, че безработицата в първия месец на 2023 година е 5,2%. Регистрираните безработни са близо 158 000 - с около 4000 повече спрямо декември 2022 година. Работа през миналия месец са започнали около 12 000 души.