Предварителното планиране е важно преди покупка на жилище. Докато повечето купувачи обмислят колко трябва да спестят за първоначална вноска (down payment), много от тях са изненадани от разходите при приключване на сделката, които трябва да платят. За да сте сигурни, че няма да бъдете хванати неподготвени, трябва да сте запознати какви точно са тези разходи и да ги предвидите в бюджета си.

Какво може да ви изненада в последния момент преди покупката ли? Нека обсъдим по-надолу и да видим какво казва Bankrate:

„Разходите по приключване на сделката са таксите, които трябва да платите, преди да станете законен собственик на къща, апартамент или градска къща. Те варират в зависимост от покупната цена на дома и начина, по който се финансира имотът...“

С други думи, вашите разходи при затваряне са сбор от такси и плащания, свързани с вашата транзакция. Според Freddie Mac, докато те могат да варират според местоположението и ситуацията, разходите за затваряне обикновено включват:

·        Правителствени разходи за вписване на документи в конкретната община (Government recording costs)

·        Такси за оценка (Appraisal fees)

·        Такси за кредитен отчет (Credit report fees)

·        Такси за откриване на заемодателя (Lender origination fees)

·        Услуги по осъществяване на сделката (Title services)

·        Такси за данъчни услуги (Tax service fees)

·        Такси за измерване границите на имота (Survey fees)

·        Адвокатски хонорари (Attorney fees)

·        Такси за преглеждане на документи (Underwriting Fees)

Колко ще трябва да предвидите в бюджета си за тези заключителни разходи?

Разбирането на това какво точно включват заключителните разходи е важно, но знанието какъв бюджет трябва да предвидите, за да ги покриете, също е от решаващо значение. Според статията на Freddie Mac, спомената по-горе, разходите за затваряне обикновено са между 2% и 5% от общата покупна цена на вашия дом. Имайки предвид това, ето как можете да получите представа какво ще ви трябва, за да покриете разходите си при затваряне.

Да приемем, че намерите дом, който искате да закупите на средна цена от $366,900. Въз основа на оценката на Freddie Mac от 2-5%, вашите такси за затваряне могат да бъдат между приблизително $7,500 и $18,500.

Имайте предвид, че ако сте на пазара за жилища над или под този ценови диапазон, разходите ви при затваряне ще бъдат по-високи или съответно по-ниски.