Причина за рязкото застудяване през последните дни се дължи на т.нар. „полярен експрес“ (здвьи эдишей) , познат и като „масивен циклон“. Полярният вортекс е нестихваща група от студени ветрове, които не позволяват на топли въздушни маси да достигат до ледовете на Северния полюс. Системата е нещо като ураган над Северния полюс със скорост на ветровете от около 170 км/ч. Когато те отслабнат кръгът се разпада и огромна маса арктически въздух се спуска на юг под формата на система от ниско налягане и смъква температурите необичайно ниско. Целият процес обикновено трае две седмици. След това по-топъл арктически полъх ще доведе и до повишаване на температурите.