Процесът за импийчмънт на бившия президент Доналд Тръмп трябва да започне във вторник, след като Сенатът се събере отново в 13:00 часа. Прокурорите по импийчмънта от Камарата на представителите ще се съберат в 12:55 и след това процесът ще започне, включително с одобрение на резолюциите, които определят последователността на процеса. Следват 4 часа спорове, а след това ще има гласуване за конституционността на процеса.

В сряда обвинителите от Камарата трябва да подадат исканията, с изключение на тези, свързани със свидетелите, до 9 часа сутринта. Правният екип на Тръмп пък ще трябва да отговори на предложенията на прокурорите по импийчмънта до 11 часа. Делото ще бъде възобновено по обяд, с аргументи и гласуване за всички предложения, направени от всяка от страните. След това започват встъпителни аргументи, излагането на които ще отнеме 16 часа, разпределени в 2 дни – всяка от страните ще има по 8 часа да изложи своите мотиви. В четвъртък процедурата продължава с устните спорове, започващи по обяд. Юридическият екип на Тръмп започва встъпителните си аргументи в петък. Процесът се възобновява по обяд, но те ще приключи до 17:00 в събота. Процесът ще продължи в 14 часа в неделя и правният екип на Тръмп се очаква да завършат аргументите си. След това сенаторите могат да задават въпроси в писмена форма, но не повече от 4 въпроса на човек. Процесът започва отново по обяд в понеделник. Ще има два часа дебати и гласуване дали да се извикат свидетели. След това на прокурорите по импийчмънта и правният екип на Тръмп  ще направят предложение за допускане на доказателства, при условие че другата страна е била уведомена поне 48 часа по-рано. След това ще има един час излагане на аргументи, равномерно разпределен между страните и след това гласуване на предложението за включване на доказателства. Делото ще завърши с четири часа заключителни аргументи, равномерно разпределени между страните. След това Сенатът ще гласува присъдата. Две трети от сенаторите трябва да присъстват и да гласуват в подкрепа на импийчмънта.