Шумът съпътства съвременния човек и оказва влияние върху качеството на живота му. Чувствителността към него е в широки граници в зависимост от индивидуалните особености на всеки - възраст, пол, физическо и психическо състояние и други.

Според данни на Световната здравна организация шумът води до увеличаване на риска от сърдечна атака, нарушаване на способностите за учене, допринася за увеличаване на пътнотранспортните инциденти. Освен това проучванията показват, че хората се демотивират, когато не могат да направят нищо, за да се преборят с шума - по-трудно решават проблемите си и изоставят поставените цели.

Продължителният шум води до повишаване нивото на хормоните на стреса.

Установено е, че високите честоти и прекъснатият (импулсен) шум са по-опасни за човешкото здраве. Човешкото ухо възприема шума и по време на сън. В спящо състояние ниските и умерените нива на шума могат да доведат до реакции, каквито в будно състояние се регистрират при значително по-високи нива.

При децата, особено в началния курс, шумът може да повлияе на способността им за четене и писане. В класовете, в които има по-високи нива на шум, учениците показват значително по-слаби резултати от останалите. Това са само част от нещата, които могат да се кажат за връзката шум-здраве. Опазването на здравето на хората и околната среда от вредното влияние на шума са регламентирани в Закона за защита от шума в околната среда.

Шумът е съвкупност от звукове от различни източници с различни честоти и интензитет, които се възприемат като неприятни и имат неблагоприятно въздействие върху организма. Единица за измерване нивото на шума е dВ (децибел).

Източници на шум са всички трептящи или движещи се тела. Скоростта на разпространение на шума в различните среди е различна. Шумът е непрекъснат (с постоянно ниво) и прекъснат (импулсен).

В градската среда шумът се предизвиква от:

- производствени обекти и дейности;

- транспорт;

- строително-ремонтни работи;

- обслужващи обекти в жилищната зона;

- оборудване и дейности в самите жилищни сгради.

Влиянието на шума върху организма се изразява в:

- повишена раздразнимост;

- намалена работоспособност;

- трудно съсредоточаване при работа;

- учестяване на сърдечния ритъм;

- повишаване на артериалното налягане;

- намаляване на слуха;

- нарушаване на съня.

Какво трябва да знае всеки, за да намали вредното влияние на шума във всекидневието си?

- информирайте се за нивото на шума, излъчван от работата на уредите за лична употреба при закупуването им;

- поддържайте всички съоръжения (асансьори, вентилационни системи и други) в жилищните сгради в техническа изправност;

- ползвайте при ремонт и саниране на жилищата си съвременни материали и покрития с шумоизолационни качества;

- избягвайте престоя на места с повишени нива на шума, когато обстоятелствата не го налагат;

- напуснете незабавно мястото, ако усетите шум в ушите, чувство на заглъхване, затруднения в чуването при пребиваване в шумна обстановка;

- излизайте по-често сред природата;

- ползвайте лични предпазни средства при работа в шумни производства.

Специалистите препоръчват слушане на тиха музика, разходка в гората в близост до река или друг воден басейн. Това допринася за възстановяване и подобряване на вашето здраве и съхраняване на слуха.

Народни рецепти при шум в ушите

Peцeптa 1

Πpи шyм в yшитe, бeзcъниe и зa ycпoĸoявaнe нa нepвитe ce пpaви зaпapĸa от 2 ч.л. изcyшeн бял имeл, който ce зaливa c 250 мл вpящa вoдa, ĸиcнe пoxлyпeнo няĸoлĸo минyти и ce пpeцeждa. Πиe ce пo 1 чaшa cyтpин нa глaднo и вeчep cлeд xpaнeнe.

Peцeптa 2

Зa oтcтpaнявaнe нa шyм в yшитe, зacилвaнe нa cлyxa, глaвoбoлиe, възниĸнaлo в peзyлтaт нa пpeзaтoплянe, ce вдишвaт изпapeниятa oт cмec oт вoдa и oцeт (дoмaшнo пpигoтвeн винeн, a нe ябълĸoв). 

Peцeптa  3

Πpи язвичĸи в yxoтo ce пpeпopъчвa дa ce cмecят дo 125 мл oцeт (дoмaшнo пpигoтвeн винeн, a нe ябълĸoв) и вoдa, дoбaвя ce лъжицa-лъжица и половина нaĸълцaни лиcтa oт шиpoĸoлиcтeн живoвляĸ, дъpжи ce нa вoднa бaня 8-10 мин. Kиcнe пoxлyпeнo и yвитo в ĸъpпa дo изcтивaнe и ce пpeцeждa. Kaпвa ce в yxoтo oт 1 дo 3 ĸaпĸи днeвнo.