сн. Уърдпрес

Заради последната финансова криза, която се проточи няколко години, банките все по-често отказват да отпускат заеми за стартиране на малък бизнес, особено ако става въпрос за нов клиент. Статистика показва, че от 2008 до 2010 г. отпусканите заеми за малкия бизнес са намалели с повече от 20%, като цифрата се увеличава. Тук на помощ идват неправителствените организации, които могат да отпуснат до 20,000 долара заем за стартиращ бизнес.

,,Проблемът е, че заради кризата банките станаха изключително предпазливи, особено за нови клиенти", казва Николай Петков, който е в Америка от година и половина. Като всеки предприемач и той има проблем с вземането на заем, нищо че в България е имал свой бизнес. ,,Основното изискване на банките беше кредитна история за поне минимум 3 г. назад, стабилност и гаранции, които аз няма как да предложа за толкова кратък период от време", споделя още Петков.

Само преди седмица и половина той получи заем за стартиране на проект в областта на бизнес планирането и разработката на софтуерни продукти, но... не от банка.

,,Стартирахме първоначално аз и един колега, сега сме около 5 души. След това тръгнахме да търсим вариант, чрез който да финансираме бизнеса си", разказа г-н Петков. За него този вариант е неправителствената организация ,,Асион" в Чикаго, която е специализирана да помага на малкия бизнес. ,,Хората, които могат да кандидатстват за заем при нас, трябва да имат social security номер (SSN), ако са в легален статус или IT номер, който се издава от IRS", обясни Лена Пасева, която е кредитен специалист в областта на малкия бизнес.

Много от новодошлите имигранти в Америка не знаят, че за да стартират собствен бизнес, не трябва задължително да са с легален статус в тази страна. За целта е нужно новопристигналите да си извадят данъчен номер или tax ID от имиграционните служби, за да могат в края на годината да декларират доходи и съответно да плащат данъци.

Клиентите на Пасева в ,,Асион" са предимно имигранти от Европа, на които тя помага да започнат свой собствен бизнес. Г-жа Пасева съветва всеки, който иска да стартира свой собствен бизнес, да има добре изготвен план, както и добра кредитна история.

За новодошлите, които все още нямат такава, също има начин да получат заем. ,,Трябва поне да са се занимавали с това преди, да знаят за какво става въпрос. Също така първото нещо, което всеки новодошъл трябва да направи, е да си отвори банкова сметка и да започне да трупа кредитна история дори и с малка кредитна карта, която може и да е обезпечена", каза Пасева.

Обикновено банките не отпускат заеми на вече съществуващ бизнес и не работят с хора, които са обявявали банкрут. В компанията „Асион" консултацията по изготвяне на бизнес план за действие е безплатна, може да е на български език, ако имате проблем с езика, а кандидатстването става онлайн, като до два работни дни ще имате резултат дали сте одобрени или не.

Заемите за малък бизнес варират, но в ,,Асион" започват от $500 до $20,000 за стартиращ бизнес и до $50,000 за вече съществуващи компании. Повече от 50% от работещото население в Америка е заето в малък бизнес, а всеки месец стартират над 540,000 нови бизнес проекти.