Британски учени са открили убедителни доказателства за предсимптомно предаване на маймунската шарка значително преди началото на заболяването, започвайки четири дни преди появата или откриването на първите симптоми. Докато предишни проучвания не са изключили тази възможност, това изследване е първото, което потвърждава това. Учените дори изчисляват, че повече от половината (53%) предаване се случва в тази предсимптоматична фаза, което означава, че много инфекции не могат да бъдат предотвратени чрез забавено изолиране на пациенти, след като симптомите вече са се появили. Изследователите, ръководени от д-р Томас Уорд, ръководител на отдела за моделиране на инфекциозни заболявания към Агенцията за здравна безопасност на Обединеното кралство (UKHSA), които публикуваха в British Medical Journal (BMJ), анализираха данни за 2746 души, диагностицирани с маймунска шарка във Великобритания през 2022 г. Средната им възраст е 38 години и 95% са гейове, бисексуални и като цяло мъже, които са правили секс с мъже. Проучването заключава, че средният инкубационен период за вируса - периодът от излагане на вируса до появата на симптомите - е почти осем дни. В голям процент (10 от 13 случая) е имало предсимптомно предаване на вируса, с максимално време четири дни преди първите симптоми. Въз основа на горните констатации, изследователите изчисляват, че е необходим период на изолация от 16 до 23 дни, за да се открият 95% от хората с възможна инфекция и съответно да се ограничи възможността за предаване на вируса. Учените подчертават спешната глобална необходимост от ваксинация, преди хората да бъдат изложени на вируса на маймунската шарка. Ваксинацията се счита за по-ефективна и по-евтина от справянето с последствията (хоспитализации, загуба на доходи, усложнения и т.н.) от инфекции, които биха могли да бъдат избегнати чрез ваксини. Въпреки това се посочва, че епидемията от маймунска шарка показва низходяща тенденция в Европа и Северна Америка, тъй като новите случаи намаляват.