Жена в бурка е вече всекидневие във Франция, въпреки че бурките там уж бяха забранени със закон

Патрик Бюкенан, „Ди Американ консерватив"

В една от книгите си Денис Прагер прави проницателното заключение, че мнозинството водещи консервативни журналисти имат секуларен възглед за живота и нямат дори най-малка представа за катастрофата, до която безбожието е довело Запада. По мнението на тези секуларни консерватори „Западът е в състояние да преживее смъртта на Бога и религията", но те грешат. Последният половин век потвърждава това. Религията на народите, тяхната вяра създават тяхната култура, а културата създава тяхната цивилизация. А когато вярата умира, умира и културата, умира цивилизацията и народите започват да измират.

Нима това не е най-новата история на Запада?

Днес нито една западна цивилизация няма такъв коефициент на раждаемост, който би могъл да предотврати изчезването на коренното население. Към края на този век други народи и други култури в значителна степен ще населяват Стария континент.

Европейския човек вероятно го очаква същата съдба, както 10-те израелиеви колена, които били победени, асимилирани, а след това изчезнали напълно. В същото време, докато количеството на европейските народи - германци, британци, руснаци, прибалтийци - намалява, населението на Африка по оценки на ООН ще се удвои в следващите 30 години и значително ще надвиши 2 милиарда.

Какво се случва със Запада? Както е казал Гилбърт Честъртън, когато хората престават да вярват в Бога, те спират изобщо да вярват или вярват в какво ли не.

Когато представителите на европейския елит престанаха да вярват в християнството, те започнаха да се обръщат към тези идеологии, които доктор Ръсел Кърк нарича „секуларни религии". Тези секуларни религии - марксизъм-ленинизъм, фашизъм, нацизъм - са успявали да завладяват сърцата и умовете на милиони. Но всички те се оказаха сред боговете, които рухнаха през ХХ век.

Сега западният човек се обръща към по-нови религии - егалитаризъм, демократизъм, капитализъм, феминизъм, евнироментализъм. Тези нови „религии" също придават смисъл на живота на милиони, но те са неадекватни заместители на тази вяра, която е създала Запада.

Доколкото те не дават на човека това, което му е давало християнството - причини не само за живота и смъртта, но и морален кодекс на поведение с обещанието, че добродетелният живот ще се превърне във вечен. Ислямът също дава такова обещание. Докато секуларизацията не може да предложи нищо, което би могло да съответства на подобна надежда.

Ако погледнем изминалите столетия, ще видим какво е означавала вярата за Европа. Когато след падането на Римската империя Западът приема християнството като вяра, превъзхождаща всички останали, като вяра, чиито основател е Синът Божий, той започва строителството на съвременната цивилизация, а след това излиза извън географските си предели и завзема по-голямата част от известния тогава свят.

Това, което Америка даде на света, истината за неприкосновеното човешко достойнство и ценности, а също така и неприкосновеността на човешките права - всичко това можем да намерим в християнството, учението, което говори за това, че всички хора са Божии чеда.

Но днес, когато християнството е почти мъртво в Европа, западната култура е унижена и разлагаща се, а западната цивилизация преживява период на забележим упадък. Всички западни империи вече не съществуват, а децата на подчинените някога народи пресичат Средиземно море, за да заселят наново метрополиите, чието коренно население старее, намалява и измира.

От 1975 година само две европейски страни - мюсюлманска Албания и Исландия - имат достатъчно високо ниво на раждаемост, за да поддържат народите си живи. Като имаме предвид темповете, с които намалява населението в Европа, и миграционните вълни, идващи от Африка, Близкия и Средния изток, ислямска Европа, съдейки по всичко, ще стане реалност до края на този век.