С подкрепата на Европейския център за борба с контрабандата на мигранти (EMSC) към Европол в резултат на паралелни разследвания, проведени в пет страни- членки на ЕС, беше разбит престъпен синдикат, занимаващ се с контрабанда на виетнамци в и през Европа. Между 20 и 22 юни в Чешката република, Германия, Унгария, Полша и Белгия бяха извършени поредица от координирани обиски, като международната дейност беше координирана от Европол и Евроюст. Общо девет лица, за които се смята, че принадлежат към тази банда, бяха арестувани, а девет имота бяха претърсени. Бяха иззети няколко моторни превозни средства и парични средства в размер на няколкостотин хиляди чешки крони. Всички паралелни разследвания бяха насочени към една и съща престъпна група, организирала трафика на нелегални мигранти от Виетнам поне от март 2021 г. насам. Мигрантите пристигали със самолет в Европа с работна виза, издадена за една конкретна държава. Веднъж пристигнали в Европа, жертвите били прекарвани нелегално през Европа, за да достигнат крайната си дестинация, обикновено Франция или Обединеното кралство. Твърди се, че заподозрените са пренасяли жертвите си със собствени превозни средства, а в някои случаи са използвали надуваеми моторни лодки, за да достигнат до последния етап от пътуването, което е застрашавало живота на хората. Европол даде приоритет на случая още на ранен етап и назначи специални служители в подкрепа на националните разследвания. Неговият Европейски център за борба с незаконното превеждане на мигранти организира три оперативни срещи, за да събере националните следователи и да установи съвместна стратегия, предостави оперативна разузнавателна и аналитична подкрепа и улесни обмена на оперативна информация, необходима за подготовката на заключителната фаза на действието. По време на деня на координираната акция ЕЦМН на Европол улесни широкия обмен на информация между всички участващи страни и извърши кръстосана проверка на доказателствата в реално време. Двама служители на Европол бяха командировани в Белгия, за да подпомогнат извличането на криминалистични данни. Евроюст предостави финансова подкрепа и съдейства на властите при създаването на съвместен екип за разследване. Освен това Агенцията организира 3 координационни срещи и координационен център по време на акцията.