България е осъдена от Европейския съд по правата на човека, защото съдилищата ни отказват на транссексуалните да променят пола си. Решението на съда в Страсбург е взето докато се чака Върховният касационен съд да излезе с чаканото вече две години свое тълкувателно решение по темата, съобщава lex.bg. Гражданската колегия на ВКС трябва да се произнесе дали е допустима съдебна промяна на данните в актовете за гражданското състояние на транссексуален - лични документи, акт за раждане и пр.

Преди да се произнесе ВКС обаче попита Конституционния съд какво разбира под понятието "пол" основният закон и как разбирането на Конституцията се съвместява с правото на личен живот, гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека.

КС обяви, че понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.

Като съдът е уважил медицински доклади в подкрепа на П.Х.

Прокуратурата обаче обжалвала и окръжният съд отменил решението за юридическа промяна на пола.

И отбелязал в мотивите си, че дори и да се установи, че П.Х. категорично и трайно се самоопределя като жена от юношеска възраст и е започнала хормонални процедури, българското законодателство не позволява промяна на пола в регистрите за гражданско състояние.

Полът е биологично състояние от раждането, обусловен е генетично и не подлежи на промяна, твърди окръжният съд.