Съветът за електронни медии е наложил наказателно постановление на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков. Причината за това е, че не е спазил Закона за радиото и телевизията при осигуряване на право на отговор на министъра на културата Велислав Минеков, показва стенограма от заседание на СЕМ през юли. Решението е за нарушение на член от Закона за радиото и телевизията, според който телевизията е задължена да осигури включването на отговора на засегнато лице "в следващото издание на същото предаване или в равностойно време до 24 часа след получаването на отговор, като не се допуска изменение или съкращаване на текста". Глобата за Кошлуков е определена в минималния размер, предвиден от закона – 3 000 лв. От БНТ засега не са съобщили дали смятат да я обжалват. През юни Минеков сезира СЕМ за това, че е бил възпрепятстван да упражни правото си на отговор по БНТ в отговор на обидни квалификации по негов адрес от страна на генералния директор на телевизията Емил Кошлуков.Минеков припомни, че на 8 юни в предаването "Още от деня" Кошлуков е разпространил "неверни данни и твърдения, както и обидни квалификации", като "същият подход беше приложен и към моето семейство и професионален път".Конфликтът между двамата избухна, след като министърът на културата официално попита СЕМ въз основа на какви правила и законови норми се правят прекъсванията на новините и актуалните предавания в БНТ. Поводът бе дълъг репортаж в новините на обществената телевизия от пресконференция на ГЕРБ с участието на лидера на партията Бойко Борисов. Към жалбата си до СЕМ министър Минеков приложи писмото, което е изпратил още на следващия ден до БНТ с искане на право на отговор, съгласно чл.18 от ЗРТ. Но "при участието ми на 10 юни в "Още от деня" не ми беше предоставено право на отговор, а ми бяха поставени условия кога и как това трябва да се случи, като монгократно ми бе заявено от водещата (Надя Обретенова - б.р.), че ще получа това право, ако първо отговоря на нейните въпроси и коментирам видеосюжети, несъотносими към моето право на отговор", написа Минеков до СЕМ. Това е второ наказателно постановление на Емил Кошлуков, откакто той работи в БНТ. Първото бе през 2018 г. за показания среден пръст срещу протестиращите пред сградата на обществената телевизия.