624 млн. лв. са внесли българските емигранти в родината през първото шестмесечие на 2019 г. Това сочи статистиката на БНБ. За същия период преките чуждестранни инвестиции са в размер на 457 млн. лв. Преводите от българи в чужбина през миналата година са се увеличили с 8,6% спрямо предходната година.  Така, на практика, българските емигранти имат по-голяма роля за икономическото развитие на България от чуждите инвестиции, коментира финансиста Румен Гълъбинов за сайта Offnews. Той посочва обаче, че парите, които идват от българите, работещи в чужбина, в действителност са доста повече от отчитаната от БНБ статистика, тъй като в нея не се включват донесените пари в брой. С тях привлечените средства от емигрантите вероятно достигат над 1,5 млрд. евро годишно. С парите, изпратени от живеещите българи в чужбина, техните близки в родината покриват текущите си разходи за живот, а част от средствата се влагат и в имоти. Растежът на потреблението на домакинствата до голяма степен се дължи на парите, които емигрантите изпращат на близките си в България, счита финансистът. По думите му, паричният поток, идващ от емигрантите ни, е много важен за българската икономика. Това е основен инструмент, който стимулира потреблението в България. Паричните преводи на българите от чужбина подпомагат и платежния баланс на България намалявайки разходите за заеми на държавата ни.