"Европейската комисия е договорила с България удължаване на срока за оценката на плана за възстановяване и развитие с още 2 месеца", съобщи говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста. Тя поясни, че първоначално страната ни е поискала 1 месец, след което е договорен още един. Това удължаване дава повече време, за да се изяснят всички останали въпроси, да се обмени допълнително информация, както и да се осигури пълно съответствие на плана с правните изисквания.

Отделите на Комисията остават решени да действат възможно най-бързо и продължават диалога с българските власти. Планът беше внесен с Комисията на 15 октомври, като времето за неговата оценка по принцип е два месеца и изтича на 15 декември.