Европейската комисия предложи днес словото на омраза и престъпленията, извършени от омраза, да бъдат включени в списъка на ЕС с общопризнати престъпления, предаде БТА. В предложението се отбелязва, че пандемията от ковид е довела до нарастване на случаите на израз на омраза и свързаните с това престъпления. Най-често жертвите са представители на малцинствата - роми, мюсюлмани, хора от азиатски произход и евреи. Понякога срещу тях се изричат обиди, но се наблюдават и случаи на побоища, безмилостен тормоз, заплахи. Според ЕК са необходими общоевропейски действия, но засега липсва правната основа за съвместен подход. Предложенията на ЕК трябва да бъдат подкрепени единодушно от държавите в ЕС и от Европейския парламент, за да може комисията да представи съответния законопроект.

Списъкът с общопризнати в ЕС престъпления включва дейности, които носят тежки последици за повече от една държава. Засега списъкът съдържа 10 престъпления - тероризъм, пране на пари, корупция, трафик на хора, сексуални злоупотреби с жени и деца, подправяне на пари, незаконен пренос на наркотици или оръжие, компютърни и организирани престъпления. Ако предложението на ЕК бъде прието, ще бъдат посочени определения за слово на омразата и престъпления от омраза. Комисията се предвижда да предложи и съответните наказания, които да залегнат в наказателните закони на страните от ЕС