СЛАВЯНА МАНОЛОВА
основният транспорт е магарешката сила
красиви архитектурни елементи
Забележителна римска постройка