Правителството ще преразгледа въведените от служебния кабинет отстъпки за пътуване с градския и междуселищен автобусен транспорт за приоритетни групи като деца и ученици, студенти и пенсионери. Новите правила разширяват правата на отделни групи, но има и отстъпление от вече предоставени облекчения, пише "Сега".

Това показва прегледът на предложените промени в наредбата за компенсиране на преференциалното пътуване на отделни групи.

Според правителството промените в документа са наложителни, защото одобреният от служебния кабинет ред действа само до края на 2023 г. В същото време е спорно доколко новите правила ще са по-изгодни за всички групи. 

Според новите текстове правото на децата да пътуват безплатно с вътрешноградския транспорт се разширява – в момента картите са безплатни до 10-годишна възраст (горната граница бе вдигната от служебния кабинет от прилагания дотогава праг от 7 г. ), занапред в градовете ще пътуват безплатно

всички деца до 14-годишна възраст

При междуселищните превози обаче режимът се влошава. Служебното правителство реши безплатно да пътуват между населените места всички деца до 10 г. вместо децата до 7 г. Занапред безплатни остават само превозите до 7 г. възраст, а децата между 8 и 14 години ще плащат 50% по-евтино от редовната тарифа. 

От 1 януари 2024 г. ще бъдат намалени и облекченията, ползвани от по-големите ученици и студентите. Служебното правителство завиши отстъпката за тях на 70% - и по вътрешноградските, и по междуселищните линии. Сега кабинетът предлага учениците над 14 г. и студентите да пътуват с минимална отстъпка от 50% вътре в града и по междуселищните линии.

Според предложенията на кабинета Денков от догодина обаче ще нарасне отстъпката за пътуване на хората, получаващи пенсия – от 40% от цената при служебното правителство на 50% сега.  Въвежда се и нова група правоимаши лица, които ще ползват намаление – хора с намалена работоспособност над 70,99%. За тях минималното намаление от цената е 25%. 

Компенсациите при вътрешноградските превози са различни в зависимост от категорията на общината, но при междуселищните превози ставката е обща и има само праг за изминатите километри. При превози над 10 км. за учащи при режима, въведен от служебното правителство държавата възстановяваше за учащите се 64,1 лв. на месец. Сега този вид компенсация се предлага да бъде 45 лв. 

Новите правила са публикувани за обществено обсъждане и е възможно в тях да настъпят промени. Предвидени са изменения и в редица други текстове, свързани с прилагането на режима за компенсиране. Това ще наложи поредни промени в одобряваните от общините тарифи. Въвеждането на нови правила при служебния кабинет доведе до големи организационни трудности.