Над 25,7 млрд. лева са приходите, постъпили в НАП от началото на годината до края на ноември. Това са почти 3,7 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на приходната агенция. Данъчните приходи от януари до 30 ноември възлизат на над 14,7 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 3,9 млрд. лв., над 3,1 млрд. лв. е корпоративния данък и 7,5 млрд. лв. ДДС. Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на ноември надвишава 10,5 млрд. лв., в това число над 6,2 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. - за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък - над 80 процента, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 16 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП. Уверени сме, че с тези темпове ръстът на приходите през 2021 г. ще надмине очакванията ни. Увеличението на доброволното деклариране и плащане от бизнеса и гражданите се дължи на партньорския подход от страна на НАП, фокусът ни върху големите данъчни рискове и единното прилагане на закона", казва по повод данните за приходите изпълнителният директор на НАП Румен Спецов