КЕРСТЕН КНИП
двамата й братя да я накажат с бой
всяка палестинска жена може да стане жертва
Убийства на честта