Централната банка на Канада повиши своя референтен лихвен процент с най-голямата сума от повече от 20 години в сряда, увеличавайки рязко цената на заемите в опит да овладее бързата инфлация. Централната банка на Канада повиши своя референтен лихвен процент с цял процент до 2,5 на сто. Това е най-голямото еднократно увеличение на лихвения процент на банката от 1998 г. Лихвеният процент на банката оказва влияние върху лихвения процент, който канадците получават от своите кредитори за финансови продукти като ипотеки и кредитни линии. След като намали лихвения си процент до рекордно ниски нива в началото на пандемията, сега банката повиши лихвения си процент четири пъти от март като част от агресивна кампания за борба с инфлацията, която достигна най-високото си ниво от 40 години. При равни условия централната банка намалява лихвата по кредитите, когато иска да стимулира икономиката, като насърчава хората да вземат заеми и да инвестират. Той повишава лихвите, когато иска да охлади прегрята икономика. През следващите месеци се очакват още няколко повишения на лихвите.