Пожарът в район Делчево е активен и са създадени две нови горещи точки в село Разловци, на мястото, наречено Чокалица, докато другото местоположение е в района на село Тработивище и Нов Истевник, над Света вода. Според Центъра за управление на кризи (CMC) на двете места се намесват пожарникари, членове на армията, полицаи и служители на горските стопанства.

Пожарът в Пехчево, край Баяз тепе, също е активен и се разпространява в община Берово, на недостъпен терен около село Будинарци. Този пожар се погасява от военни от армията, местното население, както и от членове на екипите за подпомагане от Австрия и Словения. Във връзка с пожарите, се прави намеса на няколко места в Скопие, а именно селата Раович и Букович, където гори смесена гора, Петровец - село Дивле, където гори дъбова гора и днес ще се гаси от въздуха, поради което екипите имат разпореждане да се изтеглят от мястото на пожара. Пожари има и в Прилеп и Велес, където вече са изпратени екипи за погасяване на огъня.