сн. ,,Тема”

И тройната коалиция БСП, ДПС и ,,Атака", както преди тях и ГЕРБ не пожелаха да оформят от живеещите зад граница българи отделен избирателен окръг, за да бъде гласът им отчетлив и ясен. Наместо това техният вот ще се влива, както досега, в избирателните области в страната. Докато при ГЕРБ така и не стана ясно защо бяха толкова против идеята, сега поне е известно, че нежеланието за отделен окръг е най-вече от страна на ДПС. Отделят ли се гласовете извън България, тежестта на турския вот в Турция, който е 100% за ДПС, намалява. Най-странното бе, че предложението за избирателен район „Чужбина" бе точно на ГЕРБ, а бе отхвърлено със съвместните гласове на ДПС и ,,Атака". Иначе народни представители ще се избират пропорционално, както и досега. Новост е, че ще може да се дава предпочитание в листата. В многомандатни изборни райони ще бъдат регистрирани кандидатски листи на партии и коалиции и на инициативни комитети, записаха депутатите в Изборния кодекс на второ четене.

Преференцията ще се реализира, като при гласуване избирателят ще може да отбележи едно предпочитание за кандидат в дадената листа. Така той ще изрази своето мнение за реда на подреждане на кандидатите в листата. Изборният праг за влизане в НС остава 4% въпреки настояването на ГЕРБ той да падне на 3%. Тройната коалиция отхвърли предложение на ГЕРБ, с което се предвиждаше смесена система за избор на депутати - една част да се избират мажоритарно (31), а друга - на пропорционален принцип. Неочаквано с гласовете на ГЕРБ и на ,,Атака" обаче беше отхвърлено предложението страната да бъде разделена на 32 многомандатни избирателни района (МИР), като област Варна трябваше да има два изборни района вместо досегашния един. Вторият район в област Варна е изкуствен и води до повече административна тежест и разходи, смятат от двете партии. Така за произвеждане на изборите територията на страната и занапред ще е разделена на 31 МИР, в т.ч. три в област София-град, два в област Пловдив. Павел Шопов от ,,Атака" обясни защо партията му е против мажоритарния вот: На изборите през 2009 г., когато имаше частичен мажоритарен вот, ГЕРБ взеха неполагащи им се 25 депутати. Паднаха им от небето. Който веднъж е ял баницата, иска пак безплатно да яде.

Независим кандидат ще може да се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от хиляда души, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район. До момента изискването беше за необходими 5,000 подписа. Според приетия текст в Изборния кодекс избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в една подписка. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор.

Депутатите окончателно порязаха и мераците на „Атака" народните представители да подават декларация, в която кандидатите да заявяват своята сексуална ориентация,

както и да декларират дали принадлежат към тайни общности или организации. ,,От 30 години говорим за гласност, но все още не знаем кой кой е, коментира от трибуната вносителят на предложението Павел Шопов от ,,Атака". - Много е важно избирателите да знаят кой кой е в това Народно събрание, защото съществуват черни и мрачни зависимости." Той мотивира искането си за подобна декларация, тъй като членовете на тайните общества полагат клетва и за членството си в тях. Не е ясно обаче коя клетва за тях е по-важна - за тайното общество или за парламента.

Депутатите се договориха за съдържанието на бюлетините. На лицевата си страна те ще съдържат наименованието и номера на изборния район, наименованието на партията или коалицията, квадратче за поставяне на знак „X" или „V", отразяващ волята на избирателя, в което ще е изписан поредният номер на партията, коалицията или инициативния комитет. Бюлетината ще съдържа и имената на кандидатите от съответната кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет. Наименованието и номерът на изборния район ще се изписват на най-горния ред в бюлетината, а след имената на независимите кандидати се изписва ,,независим". В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната".

Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите се определят от ЦИК чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия. Номерата на инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия. Отпечатването на бюлетината започва не по-рано от 18 дни преди изборния ден.

Машинното гласуване пък ще става с магнитна карта, като устройството показва бюлетина, идентична с хартиената бюлетина. И при машинния вот избирателят може да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен комитет. Избирателят може еднократно да промени избора си преди потвърждаването му. Гласът на избирателя, след потвърждаване на избора, без данни за избирателя, се записва и съхранява в електронна избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и начина на гласуване. Тогава получава съобщение за приключване на гласуването и контролна разписка, която пуска в специална кутия за машинното гласуване. Когато гласуването се окаже компрометирано, секционната избирателна комисия уведомява СИК и РИК. Гласуването продължава с хартиени бюлетини. Все пак машинно гласуване ще има само на определени места, а и там ще се води пробно, а не редовно.