СУНАЙ РЕМЗИ
Той отдавна е изгнаник в САЩ
 
И на никой нито дума
 
Подадох му три книги
 
но направо ми се скара