Мрачна картина на образованието в България описва доклад на Европейската комисия по образование и обучение. Изводите в него са за голям брой отпадащи от системата ученици, липса на квалифицирани учители, лоша материална база. Въпреки усилията на правителството по връщане на отпадналите ученици и задържането им в клас, България остава на пето място в ЕС по брой на преждевременно отпаднали от образованието младежи, става ясно от документа. Техният процент е 12.7, като по-зле продължават да са само Малта - със 17.5% рано напуснали системата, Испания – 17.9%, Румъния - 16.4, и Италия – 14.5%. "Твърде ранното напускане на образователната система без подходящо образование и умения е особено проблематично сред ромите и в селските райони, където бедността е на по-високи равнища, а качеството на образованието обикновено е по-ниско. То също така представлява проблем от гледна точка на пазара на труда, предвид нарастващата

нужда от висококвалифицирани работници