Бюджетният дефицит на САЩ през фискалната 2024 г., която приключва през септември, ще нарасне до 1,92 трлн. долара спрямо 1,69 трлн. долара година по-рано, изчислява Бюджетната служба на Конгреса (CBO). Предишната прогноза за тази година, публикувана през февруари, беше с 400 млрд. долара по-ниска, което означава, че се очакваше дефицитът да намалее.

CBO очаква дефицитът да нарасне още повече през следващите години и да достигне 2,8 трлн. долара през 2034 г. Съвкупният дефицит през следващото десетилетие може да достигне 22,1 трилиона долара, което е с 2,1 трилиона долара ( с 10%) повече от предишната прогноза.

Коригираният дефицит (като се вземе предвид отлагането на редица плащания) ще бъде 7% от БВП през 2024 г. и 6,5% от БВП през следващата финансова година. До 2027 финансова година той ще спадне до 5,5%, но след това ще достигне 6,9% от БВП през 2034 финансова година.

Средната стойност за последните 50 години е била 3,7% от БВП, посочва CBO.

Бюджетните разходи през 2024 г. ще възлизат на 6,8 трлн. долара (или 23,9% от БВП), а приходите - на 4,9 трлн. долара (или 17,2% от БВП), изчислява службата. Очаква се държавният дълг да нарасне от 99% от БВП през тази година до рекордните 122% от БВП в края на 2034 г. Предишният връх от 106% от БВП е регистриран непосредствено след Втората световна война.

"Ръстът на лихвените плащания и задължителните разходи изпреварва намаляването на разходите по бюджетните пера, които се одобряват всяка година, и увеличаването на приходите", се казва в съобщението.

Очаква се нетните лихвени плащания по държавните задължения да нараснат от 2,4% от БВП (658 млрд. долара) през миналата фискална година до 3,1% (892 млрд. долара) през тази година, 3,4% (1,016 трлн. долара) през следващата година и 4,1% (1,71 трлн. долара) след десет години. CBO също така прогнозира, че икономиката на САЩ ще нарасне с 2% до календарната 2024 г. в условията на нарастваща безработица и леко отслабване на инфлацията. Подобен темп ще продължи и през следващата година. След това през 2026 г. и по-нататък възходът ще се забави до около 1,8%.

Очаква се Федералният резерв да започне да понижава основния лихвен процент в началото на 2025 г. През следващата година той ще бъде средно 4,8% годишно, през 2026 г. - 3,8%, през 2027-2028 г. - 3,1%, а през 2029-2034 г. - 3%.

СВО смята също така, че доходността на десетгодишните държавни облигации на САЩ ще бъде около 4,5% годишно през тази година, докато през 2023 г. беше 4%. След това тя ще спадне до 4,1% през 2025 г. и 3,7% през 2026 г. През 2027-2028 г. се очаква средната доходност да бъде средно 3,6% годишно, а през 2029-2034 г. - 4%.

Безработицата в страната ще нарасне до 3,9% през тази година, 4% през следващата и 4,2% през 2026 г. През 2023 г. тя е била на ниво от 3,6%.