Брюксел даде заден ход от заплахата си да въведе визи за граждани на Съединените щати и Канада, ако двете страни не премахнат визовия си режим за България и още 4 страни от съюза. Европейската комисия прикани във вторник Европейския парламент и Съвета на ЕС спешно да започнат обсъждания и да вземат отношение за най-уместния начин на действие с оглед на установената липса на визова реципрочност със САЩ, Канада и Бруней.

ЕК очаква да научи позициите на ЕП и на Съвета на ЕС до 12 юли. Комисията отбелязва, че с Япония и Австралия е постигната пълна реципрочност съответно през декември и през юни 2015 г. САЩ, Канада и Бруней продължават да прилагат визови изисквания за гражданите на някои държави от ЕС, въпреки че техните собствени граждани са освободени от визи в целия ЕС. Реципрочността в отмяната на визовия режим е принцип на общата визова политика на ЕС. 

Преди седмица на пресконференция говорителят на комисията Мина Андреева обясни, че ако ЕК установи липса на визова реципрочност (при която американци и канадци пътуват без визи до ЕС, но САЩ и Канада изискват визи за граждани на общността), ще бъде принудена от законодателството да предложи премахване на безвизовите пътувания за гражданите на двете северноамерикански държави. От комисията казват, че при всяко такова решение трябва да се вземат предвид последиците от отмяната на безвизовия режим за външните отношения на ЕС и неговите държави. Регламентът изисква ЕК да вземе предвид политическите, икономическите и административните последици от отмяната на безвизовия режим за външните отношения на ЕС и неговите държави.

Според комисията, ако бъдат наложени визи на САЩ и Канада, държавите от ЕС вероятно няма да бъдат в състояние да обработват нарасналия брой заявления за издаване на виза в 90-дневен срок съгласно визовия кодекс. Въвеждането на визи може да доведе до намаляване броя на пътуващите от Канада и САЩ (както и от Бруней). Временното връщане на визите вероятно ще доведе и до съществени икономически последици, особено при въздухоплаването, и ще окаже значително въздействие върху външните отношения на ЕС с два стратегически партньора.

ОТГОВОРЪТ НА КАНАДА

В отговор на ЕК канадското правителство обяви, че визовата политика на страната не се основава на реципрочност. Говорителят на канадското министерство на миграцията Феликс Кориво посочи: „Канада трябва да е сигурна, че държавите отговарят на нейните критерии за освобождаване от визи." Според него канадските официални лица продължават да водят интензивен „положителен и постоянен диалог" с Европейския съюз.

 ОТ САЩ

Според законодателството на Съединените щати, за да бъде включена една страна в програмата за безвизово пътуване на САЩ (VWP), то отказите на визи за гражданите на тази страна трябва да са под 3%. За 2015 г. американското консулство в САЩ в София е отказало визи на 17,3% от подалите молби българи.